WSKAZÓWKA: Hasło powinno mieć co najmniej dwanaście znaków. Aby wzmocnić, użyj wielkich i małych liter, numerów i symboli! "? $% ^ & amp;).